Wat is een contract voor de bouw

bouw

Het contract

Wat is een contract voor bouwwerkzaamheden? Het belangrijkste moment is de opstelling van het contract, omdat dit soms de basis vormt van de verstandhouding tussen de aannemer en de toekomstige opdrachtgever. Dit document beschermt de belangen van alle partijen bij het bouwproject. Belangrijke punten om te onthouden wanneer huiseigenaren door het nieuw opgestelde contract navigeren zijn:

jl. Label het contract dat zal bevatten:

1. Een kopie van het voorgestelde contract

2. Specificaties voor de uit te voeren bouwwerkzaamheden

3. Volledige omvang van het bouwproject. U kunt bijvoorbeeld de volledige 23 lijnen opgeven die het werk vertegenwoordigen dat u wilt laten uitvoeren.

4. Arbeidskosten en geraamde kosten voor de diensten van de contractant.

5. Formulieren voor wijzigingsopdrachten indien u wijzigingen in het ontwerp wenst nadat het contract is ondertekend.

6. Geef de tijdstippen aan voor betaling, levering van materiaal en bouwwerkzaamheden. Dit kunnen weken of maanden zijn, geen weken of dagen (bijvoorbeeld indien bij een woningbouwproject twee huizen worden gebouwd, dan zal het contract voor de bouw van het huis ongeveer twee maanden vóór de aanvang van de eigenlijke werkzaamheden worden ondertekend, overeenkomstig de spanningen inzake de bouw van hotels).

7. Verstrek pertinente details zoals de omstandigheden op de bouwplaats, de bouwploeg, beschikbare aannemers, voorkeur voor onderaannemers.

8. De werkelijke contractprijs en betalingsregeling.

9. Juridisch bindend contract

10. Geschreven en ondertekend door de persoon die gemachtigd is om het bouwproject uit te voeren.

Eén-tabbladig contract

Ten-tab één pagina contract

Beroepscontract of conferentiecontract

Tien-pack vuller contract

Overleg met advocaat

Overleg met bouwkundig adviseur en/of bouwkundig gecertificeerd ingenieur.

Betalingsschema en betalingsopdracht na de overeenkomst

Start date

stopgezette datum

Bijzonderheden van het contract, zoals elke wijziging van contractant tot contractant, wijziging van de omvang van het werk, compromisclausule, of voorkoming van vertraging.

Geldigheid van het contract

vooruitbetaling van het volledige bouwcontractbedrag met bijbehorend betalingsschema en overdracht van het bouwcontract bij het afsluiten van het contract met de klant.  Timmerbedrijf Waddinxveen

Begin- en einddatum van het bouwproject.

Contactpersoon van de contractant: Een persoon die door de contractant is aangewezen om het dossier van de opdrachtgever te openen, te archiveren en te sluiten.

Plaats waar de cliënt de cheque kan ondertekenen:Huishoudens hebben tot de 12e week de tijd om de cheque te ondertekenen, waarbij de cheque onder rembours moet worden afgeleverd. Indien de cliënt de cheque bij de firma aan de landlijn of bij de kassier van de firma neerlegt, kan de firma de cheque binnen 10 werkdagen na ontvangst van de cheque openen.

Andere voor het bouwcontract noodzakelijke handelingen

1. Bouwcontract

2. Juistheid van het contract

Huiseigenaren moeten eventuele afwijkingen van het contract met de architect of de bouwcertificaten met de bouwinspecteur oplossen door de documenten te vergelijken met het bouwcontract vóór ondertekening.

Overweeg de voor- en nadelen van het gebruik maken van de diensten van kantooraannemers wanneer er gebouwd moet worden. Er zijn veel dingen die moeten worden in gedachten gebracht en overwogen alvorens het verkrijgen van een aannemer in te huren. Degenen die behoefte hebben aan de diensten van commerciële aannemers weten dat ze in ernstige problemen komen als er discrepanties gevonden in de spanning materialen specificaties of compensatie of garantie clausule, en om de veiligheid en gezondheid van de werknemers en alle medewerkers te waarborgen.